Arkiv | 17 mars, 2011

När orden inte finns…

Efter att ha levt ett ganska så inrutat liv, funderar jag på vad som är mest annorlunda. Kanske det osagda. Kanske tryggheten i att veta allt. När man umgås med vänner som man känner väl, vet man vad de tänker. Man behöver inte lika många ord för kommunikation. Att träda in i en ny människas sfär är spännande, men samtidigt krävande på något vis. Ibland till och med uttröttande. Att inte veta vad den andra kommunicerar leder till någon form av oro, för man kan så lätt misstolka. Man kan känna en viss osäkerhet. Det gäller att vara säker på sig själv, så att man ändå tar sig ur hel, utan för mycket grubblerier. Jag konstaterar att allt är inte alltid glasklart, och det ska det kanske inte vara. Det är oförutsägbart, inte självklart som att : vem körde på soptunnan? Ja, det var inte jag, men jag vet vem. Ibland vill man säga mer, men tystnaden är det man företar sig. Det är som om att orden egentligen inte finns.

Att läsa en annan människas historia behöver inte handla om ord. Det skriva ordet har kraft och kan ses som självutlämnande. Det finns utrymme för tolkningar, och jag ska låta dig göra dina egna. Du kanske inte tror det, men jag begränsar mig ändå ganska ofta. Ibland vill jag skriva mer, säga mer, men jag omformulerar, och ibland helt enkelt raderar. Det är så mycket mer jag kan skriva, men rent ut sagt, så finns det en rädsla av att jag även lämnar ut dig, inte bara mig själv. Att livet går upp och ned, ja, det är så det är. Jag finns, även om du inte ser mig. Jag vet att det inte alltid räcker med att bara jag tror. Jag ska säga mer. Även när orden inte finns.