Arkiv | 14 mars, 2012

Fröken Cupcake

image

Idag har jag varit ute i verkligheten som fröken Cupcake. Man skulle ju kunna tro att verkligheten är min vardag, men tyvärr är det inte så. Min vardag är oftast mer institutionell då jag arbetar i skola. Att vara i verkligheten betyder att jag haft lektioner utanför skolans område. Jag har varit på byggena och kommunicerat med elever och deras handledare. Idag hade vi med cupcakes, för det är så man mutar hantverkare så de ska tycka om våra besök.

Min kollega och jag besökte ett flertal elever och jag fick med mig hem massor av fantastiska bilder och intryck. Hur kul som helst, speciellt det där med ombytta roller, att elever förklarar för mig hur det går till och förklarar i ord så att jag förstår. Ja, det är fantastiskt! Anledningen till att jag skriver verkligheten är att man ofta ser skolan som en egen institution där vi ska fostra eleverna att klara verkligheten, rusta dem för framtiden, den utanför skolans dörrar. Lärandet sker inom en fyrkant mellan kl 8 och 16 PUNKT (plus läxor).

En gång när jag åt lunch på en mässa hamnade jag bredvid en bygglärare från en större stad. För att summera så hade han hade en mycket nedvärderande syn på det där med lärlingar. Han kunde inte förstå hur eleverna kunde lära sig att bygga på byggena, och att lärarna var hantverkare och inte pedagoger. Nää, för han själv gjorde på RIKTIGT vis, det vill säga, han lät eleverna bygga i skolan och läsa sig till den teori som behövdes. Det eleverna byggde tillsammans revs sedan ned. Det kallade han RIKTIG bygg-utbildning. För mig är det vad jag kallar att inte ha alla hästar i stallet, men det sa jag inte. Åå då menare jag inte med referens till eleverna så klart utan till denna fantastiska pedagog som byggde på RIKTIGT vis.

PS. Fröken åt ingen cupcake själv, levererade endast.